sk en

Výroba tepla

Zverejnený: 9.11.2021

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok je výroba a rozvod tepla. Naša spoločnosť podniká v oblasti rozvodu a výroby tepla na základe povolenia č. 2006T 0231.
 
V  súčasnosti  Spravbytherm  s.r.o.  zabezpečuje  výrobu a  rozvod tepla v meste Kežmarok. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK)
a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do 3 389 bytov. Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov, škôlkám, školám, a iným subjektom na území mesta.

Spoločnosť  Spravbytherm  s.r.o.  prevádzkuje  sústavu  tepelných  zariadení  až po  odberné miesta, ktorú tvorí osem blokových
plynových kotolní a k nim príslušné tepelné rozvody na území mesta Kežmarok a päť domových plynových kotolní. Celkový inštalovaný výkon tepla týchto kotolní je 46,571 MW, z toho plynné palivo 45,491 MW a obnoviteľné zdroje 1,080 MW.
 
Vďaka   systémovému    prístupu,    komplexnej   a   koncepčnej   činnosti   manažmentu   sa   vytvorili   ekonomické ,   technické
a organizačné podmienky pre transformáciu tepelného hospodárstva na efektívne a ekologické hospodárstvo. V súčasných ekonomickým podmienkach sa naša spoločnosť orientuje na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Toho času prebieha projektová príprava už tretieho zdroja na spaľovanie biomasy.

SPP


Informačná povinnosť

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.

052 46 80 201 spravbytherm@spravbytherm.sk


Stránkové dni

Pondelok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Streda06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Piatok06.30 - 12.00 h

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek


Kde nás nájdete?
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies