sk en

Rozhodnutie ÚRSO

Zverejnený: 21.12.2010

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

 
Číslo: 0066/2011/T
Číslo spisu: 5021-2010-BA
Bratislava, 21.12.2010
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa§ 5 ods. 1 písm. d) bod 4. a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 pre regulovaný subjekt Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 690 856 takto
 

SPP


Informačná povinnosť

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.

052 46 80 201 spravbytherm@spravbytherm.sk


Stránkové dni

Pondelok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Streda06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Piatok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek


Kde nás nájdete?
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies