sk en

Povolenie ÚRSO

Zverejnený: 10.11.2021

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava
Číslo: 0124/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona c. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: 2600-2011-BA vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0231 - 2. zmena zo dňa 19.05.2011 a vydáva
 
 
právnickej osobe
 
obchodné meno: Spravbytherm s.r.o.
IČO: 36 690 856 sídlo: Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok
na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

SPP


Informačná povinnosť

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.

052 46 80 201 spravbytherm@spravbytherm.sk


Stránkové dni

Pondelok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Streda06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Piatok06.30 - 12.00 h

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek


Kde nás nájdete?
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies