sk en

Profil spoločnosti Spravbytherm s.r.o.

Zverejnený: 10.11.2021

Spoločnosť  Spravbytherm  s.r.o.  zabezpečuje v Meste  Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových
priestorov.  Je  nástupcom  príspevkovej  organizácie  Mestského  podniku  bytového  hospodárstva.  Spravbytherm s.r.o.
je mestskou spoločnosťou so 100% podielom Mesta Kežmarok.

Našou hlavnou prioritou je neustále rozširovanie svojho postavenia na trhu, spokojnosť našich zákazníkov a nájomníkov,
nákup a modernizácia technológií.

Predmet činností:

  • správa bytového a nebytového fondu
  • prenájom nehnuteľnosti
  • výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  • vodoinštalatérstvo
  • kúrenárstvo
  • elektroinštalatérstvo
  • vykonávanie maliarských prác a náterov
Sídlo: Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
DIČ: 2022265586
IČ DPH: SK2022265586
Číslo účtu: 2218837953/0200, VÚB Kežmarok
IBAN: SK29 0200 0000 0022 1883 7953 
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 17899/P, oddiel Sro.

Majiteľ spoločnosti

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, Kežmarok

Konateľ spoločnosti

Ing. Marián Bešenej
Tel.: 052/4680212
e-mail: besenej@spravbytherm.sk

Dozorná rada

PhDr. Marta Sabolová -  člen sabolova.m2@gmail.com@spravbytherm.sk 

Mgr. Jana Majorová  Garstková – člen  garstkova.jana@azet.sk 

Ing. Miloslav Bdžoch - člen miloslav.bdzoch@gmail.com 

Mgr. Jaroslav Maitner - predseda jaroslav.maitner@gmail.com 

Ing. Miroslav Perignáth - člen miroslav.perignath@kezmarok.sk 

SPP


Informačná povinnosť

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.

052 46 80 201 spravbytherm@spravbytherm.sk


Stránkové dni

Pondelok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Streda06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h
Piatok06.30 - 12.00 h
13.00 - 14.30 h

Mimo uvedených hodín po telefonickej dohode kedykoľvek


Kde nás nájdete?
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies